好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心。

(3人評價) 5

朝代:清朝

作者:納蘭性德

 

bèi dēng hé yuè jiù huā yīn ,yǐ shì shí nián zōng jì shí nián xīn 
背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心。
平平仄仄仄平平,平平仄仄仄平平平仄

出自:納蘭性德《虞美人》

作品原文拼音及韻律:


yín chuáng xī lì qīng wú lǎo ,xiè fěn qiū qióng sǎo
銀床淅瀝青梧老,屧粉秋蛩掃。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄

cǎi xiāng háng chù cù lián qián ,shí dé cuì qiào hé hèn bú néng yán
采香行處蹙連錢,拾得翠翹何恨不能言。
仄平平仄仄平平,仄仄平平平仄仄平平

huí láng yī cùn xiàng sī dì ,luò yuè chéng gū yǐ 。
回廊一寸相思地,落月成孤倚。
中平中仄平平仄,中仄平平仄

bèi dēng hé yuè jiù huā yīn ,yǐ shì shí nián zōng jì shí nián xīn
背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心。
平平仄仄仄平平,平平仄仄仄平平平仄
背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心。


【釋義】

這是一首悼亡詩,上半闕通過景色和事件的描寫,表明其當時獨守空居,見到一次飾品想到亡人,卻恨不能言;下闕寫相思之情,在回廊見到月影,卻只是一個人獨倚,燈月花影相交,卻不是舊年光景,十年易過,往事已矣,而相思不改. “銀床”是井欄的美稱,也稱轆轤架?!颁罏r”象指風雨,落葉聲?!皩浴睘樾囊r底。此處代指伊人行蹤?!磅具B錢”指結滿野草苔痕?!按渎N”為女子頭飾物,形狀像青色小鳥。 “銀床淅瀝青梧老“遙應下闋尾句所點及的十年,而“屧粉秋蛩掃”一句,則深化了前一句的寫景,在井闌、庭樹、落葉之外,又添了蟲鳴,使一幅深秋庭院清寂之景,如現眼前?!皩苑矍矧藪摺币痪滹h然起思情,由實景入虛,秋蟲聲聲,芳草小徑幽幽,伊人的芳蹤已失,再也喚不回?!安上阈刑庻具B錢,拾得翠翹何恨不能言?!边@句又從虛景回轉,好象一個人,從杳然的往事中猛然驚醒,回到現實。這句寫他走到戀人曾經行經處,那里已是苔痕碧碧草凄凄,在草叢間偶然拾得她戴過的翠翹玉簪,胸中無限傷感卻無可傾訴。 何恨不能言,隱隱透出此詞悼念的并非盧氏,而是容若青梅竹馬的戀人。唯此,才有拾得翠翹不可言的遺恨。

下闋所說的是容若故地重游,獨立于花陰月影之下,心潮起伏?;乩?,應是他和戀人昔日常常逗留約會的地方。而今天上明月依舊,地上人事已非。月華柔軟如水又怎樣呢,密密裹住的,再不是相依相偎的兩個人。


【背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心的問答】

納蘭性德“…背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心”這首詩的意思?謝謝。

答:“銀床”是井欄的美稱,也稱轆轤架?!颁罏r”象指風雨,落葉聲?!皩浴睘樾囊r底。此處代指伊人行蹤?!磅具B錢”指結滿野草苔痕?!按渎N”為女子頭飾物,形狀像青色小鳥。

“銀床淅瀝青梧老“遙應下闋尾句所點及的十年,而“屧粉秋蛩掃”一句,則深化了前一句的寫景,在井闌、庭樹、落葉之外,又添了蟲鳴,使一幅深秋庭院清寂之景,如現眼前?!皩苑矍矧藪摺币痪滹h然起思情,由實景入虛,秋蟲聲聲,芳草小徑幽幽,伊人的芳蹤已失,再也喚不回?!安上阈刑庻具B錢,拾得翠翹何恨不能言?!边@句又從虛景回轉,好象一個人,從杳然的往事中猛然驚醒,回到現實。這句寫他走到戀人曾經行經處,那里已是苔痕碧碧草凄凄,在草叢間偶然拾得她戴過的翠翹玉簪,胸中無限傷感卻無可傾訴。

何恨不能言,隱隱透出此詞悼念的并非盧氏,而是容若青梅竹馬的戀人。唯此,才有拾得翠翹不可言的遺恨。

譯文:

眼前所見,仍是十年前的舊跡,胸口跳動的,仍是十年前的那顆心。我把對你的記憶和感情,頑固封存,如同藏入鐵盒深埋土底。那鐵盒表面會因雨水的侵蝕和氧化形成銹漬斑斑,但封存在當中的記憶卻是簇新,如三月新盛桃花。又或許,十年光陰堅硬有痕,我已經蕭瑟老去,以同你的離去一樣迅疾的速度老去。我站在這里,你還認得出我來么?我已不是十年前的那個人。 時光劃破我的胸口,叫你看清我的十年蹤跡十年心。

背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心啥意思?

答:“背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心”,全詩的點睛之筆,是說距離當初歡會已經過了十年。這個“十年”是約數還是實數,很難確定,如果是實數的話,有人據此推測容若懷念的是發妻盧氏,而作此詞時距離盧氏之死已有十年。

  “已是十年蹤跡十年心”有人解釋為容若是在懷念亡妻盧氏,又因為十年之后早已續娶了官氏,官氏在側之時不大方便公然悼念亡妻,所以拾得翠翹之后才“何恨不能言”?!@種解釋恐怕有些過了。因為,即便事情背景屬實,但十年之后有恨而無言,意思已足。就像蘇軾的悼亡詞里“相顧無言,唯有淚千行”,這是很正常的感情。

【翻譯】

英:Back light and on the flower Yin, has been ten years of trace ten years of heart

韓:?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? 10 ? ? ?? ??

繁:背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心

本文圖片皆有版權
http://www.3013163.live/view.php?id=77297


精彩推薦

納蘭性德的古詩大全

作者介紹

納蘭性德
{$view->author} 納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關聯于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經歷平淡。特殊的生活環境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創作呈現出獨特的個性和鮮明的藝術風格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故心人易變?!备挥谝饩?,是其眾多代表作之一。.?

納蘭性德詩詞名言

 • 人生若只如初見,何事秋風悲畫扇。

  rén shēng ruò zhī rú chū jiàn,hé shì qiū fēng bēi huà shàn ??人生若只如初見,何事秋風悲畫扇 古:平平仄通通平仄?平仄平平平仄通◆扇【下平一先】【去聲十七霰】 今:平平仄通平平仄?平仄平通平仄通◆扇【八寒,an,ian,uan,üan】 出

 • 我是人間惆悵客,知君何事淚縱橫。

  wǒ shì rén jiān chóu chàng kè ,zhī jun1 hé shì lèi zòng héng   我是人間惆悵客,知君何事淚縱橫    古:仄仄平通平仄仄 平平平仄仄通通 ◆橫【下平八庚】【去聲二十四敬】 今:仄仄平通平仄仄 平平平仄仄仄通 ◆橫【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心。

  bèi dēng hé yuè jiù huā yīn ,yǐ shì shí nián zōng jì shí nián xīn  背燈和月就花陰,已是十年蹤跡十年心。 平平仄仄仄平平,平平仄仄仄平平平仄 出自:納蘭性德《虞美人》 作品原文拼音及韻律: yín chuáng xī lì qīng wú lǎo ,xiè fěn qiū qióng sǎo 銀

 • 賭書消得潑茶香,當時只道是尋常。

  dǔ shū xiāo dé pō chá xiāng ,dāng shí zhī dào shì xún cháng   賭書消得潑茶香,當時只道是尋常 古:仄平平仄仄平平 通平通仄仄平平 ◆?!鞠缕狡哧枴? 今:仄平平通平平平 通平通仄仄平平 ◆?!臼?ang,iang,uang】 出自:納蘭性德《浣溪沙》 作品原文拼音及韻律:

 • 【一生一代一雙人,爭教兩處銷魂】

  yī shēng yī dài yī shuāng rén ,zhēng jiāo liǎng chù xiāo hún   一生一代一雙人,爭教兩處銷魂 古:仄平仄仄仄平平 平通仄仄平平 ◆魂【上平十三元】 今:通平通仄通平平 平通仄仄平平 ◆魂【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】 出自:清·納蘭性德《畫堂春》 作品

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 篮球比分直播爱彩 11选5开奖结果 云南11选五任选走势 2020马会资料精选免费大全 贵州11选5软件下载 河北11选走势图基本走势 甘肃11选5推荐号码购买 内蒙古11选5前三直跨度号码 福建11选五5走势 刘伯温四肖期期准 最准7尾中特公式规律