好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

【尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚】

(6人評價) 5

朝代:宋朝

作者:李清照

 

xún xún mì mì ,lěng lěng qīng qīng ,qī qī cǎn cǎn qī qī

  尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚

古:平平仄仄 仄仄平平 平平仄仄仄仄 ◆戚【入聲十二錫】
今:平平仄仄 仄仄平平 平平仄仄平平 ◆戚【十二齊,i,er,ü】

出自:李清照《聲聲慢》

作品原文:

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。

乍暖還寒時候,最難將息。

三杯兩盞淡酒,怎敵他、晚來風急!

雁過也,正傷心,卻是舊時相識。

滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?

守著窗兒,獨自怎生得黑!

梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴。

這次第,怎一個愁字了得!
尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚

【釋義】:

這首詞起句便不尋常,一連用七組疊詞。不但在填詞方面,即使在詩賦曲也絕無僅有。但好處不僅在此,這七組疊詞還極富音樂美。宋詞是用來演唱的,因此音調和諧是一個很重要的內容。李清照對音律有極深造詣,所以這七組疊詞朗讀起來,便有一種大珠小珠落玉盤的感覺。只覺齒舌音來回反復吟唱,徘徊低迷,婉轉凄楚,有如聽到一個傷心之極的人在低聲傾訴,然而她還未開口就覺得已能使聽眾感覺到她的憂傷,而等她說完了,那種傷感的情緒還是沒有散去。一種莫名其妙的愁緒在心頭和空氣中彌漫開來,久久不散,余味無窮。

【尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚問答】

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚是什么意思。尋找的是什么?

答:十四個疊字,細致地描繪了李清照痛定思痛時“憂從中來,不可斷絕”的心理過程。
“尋尋覓覓”,包括尋思失墜的記憶,追念如煙的往事。這種尋覓,只能使她更感到現實景況的孤苦。于是,“冷冷清清”,先感于外;“凄凄慘慘戚戚”,后感于內,如此陷入愁境而不得解脫。


尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚是什么意思?

答:空空蕩蕩無主張,冷冷清清好凄涼,悲悲慘慘好心傷。一時覺暖一時覺涼,身子如何得休養?飲三杯兩盞淡酒,怎能抵御它、傍晚之時來的冷風吹的緊急。向南避寒的大雁已飛過去了,傷心的是卻是原來的舊日相識。不認當年舊同鄉。菊花委地盡枯黃,我引憂傷憔悴無心賞花惜花、如今花兒將敗還有誰能采摘?守著窗前挨時光,守著窗前挨時光,盼不到天黑好挹怏。梧桐葉上細雨淋漓,到黃昏時分、那雨聲還點點滴滴。此情此景,用一個愁字又怎么能說的夠?

【句例】:

中英句例:

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚——論《鐘形罩》主角埃絲特坎坷的成長之路。
On Esthers Rough Road to Growth in the Bell Jar; 


只道是,尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚,卻無奈,天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。
Searches, loneliness, to be desolate; it is helpless, that this hates are continuous actually and longer than the sky and earth. 


尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。乍暖還寒時候,最難將息。
Chilly and quiet, Desolate, painful and miserable. Even when its warmer there is still a chill, It is most difficult to keep well. 

漢語句例:

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。乍暖還寒時候,最難將息。三杯兩盞淡酒,怎敵他、晚來風急。雁過也、最傷心,卻是舊時相識。

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。梧桐更兼細雨,到黃昏點點滴滴。這次第,怎一個愁字了得。

追你讓我尋尋覓覓冷冷清清凄凄慘慘戚戚;想你讓我朝朝暮暮日日夜夜時時刻刻牽牽盼盼;逗你讓我吵吵鬧鬧拉拉扯扯羞羞嗒嗒嬌嬌滴滴。玫瑰情人節快樂。

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。初遇網絡時候,最難分析。三番五次糾纏,怎知道、是友是敵?聊過天,談過地,方知曉終無言是什么滋味!

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。昨日酒醉時侯,最難前行。三杯兩盞烈酒,怎敵他、睡意來襲。車流過,最傷心,卻是垃圾旁睡。

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚,光棍節來臨之際,最難將息!三瓶兩罐啤酒,怎敵今日孤寂?情侶過,正甜蜜,卻是舊時相識!光棍的日子很久了,早點找個好人戀愛吧!

尋尋覓覓冷冷清清凄凄慘慘戚戚,今天11月11日是我一個光棍節日。今晚星光燦爛,我無人可陪,望著天上的流星許下愿望:愿以后的光棍節,與我無關。

現貨黃金做單三境界第一層境界:尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。

【翻譯】:

英:Searching, lonely, miserable

韓:?? ???? ???? ????

繁:尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚

本文圖片皆有版權
http://www.3013163.live/view.php?id=77236


精彩推薦

李清照的古詩大全

作者介紹

李清照
{$view->author} 李清照(1084年3月13日~1155年5月12日)號易安居士,漢族,山東省濟南章丘人。宋代(南北宋之交)女詞人,婉約詞派代表,有“千古第一才女”之稱。所作詞,前期多寫其悠閑生活,后期多悲嘆身世,情調感傷。形式上善用白描手法,自辟途徑,語言清麗。論詞強調協律,崇尚典雅,提出詞“別是一家”之說,反對以作詩文之法作詞。能詩,留存不多,部分篇章感時詠史,情辭慷慨,與其詞風不同。有《易安居士文集》《易安詞》,已散佚。后人有《漱玉詞》輯本。今有《李清照集校注》。.?

李清照詩詞名言

 • 和羞走,倚門回首,卻把青梅嗅。

  hé xiū zǒu ,yǐ mén huí shǒu,què bǎ qīng méi xiù ??和羞走,倚門回首,卻把青梅嗅 古:通平仄?仄平通仄?仄仄平平仄◆嗅【去聲二十六宥】 今:通平仄?仄平平仄?仄仄平平仄◆嗅【七尤,ou,iu(iou)】 出自:

 • 【枕上詩書閑處好,門前風景雨來佳】

  zhěn shàng shī shū xián chù hǎo ,mén qián fēng jǐng yǔ lái jiā   枕上詩書閑處好,門前風景雨來佳 古:仄仄平平平仄仄 平平平仄仄平平 ◆佳【上平四支】【上平九佳】 今:仄仄平平平仄仄 平平通仄仄平平 ◆佳【一麻,a,ia,ua】【五微,ei,ui(uei)】 出自:李清照《攤破浣溪沙》

 • 【莫道不銷魂,簾卷西風,人比黃花瘦】

  mò dào bú xiāo hún ,lián juàn xī fēng ,rén bǐ huáng huā shòu   莫道不銷魂,簾卷西風,人比黃花瘦 古:仄仄通平平 平通平平 平通平平仄 ◆瘦【去聲二十六宥】 今:仄仄通平平 平仄平通 平仄平平仄 ◆瘦【七尤,ou,iu(iou)】 出自:李清照《醉花陰》 作品原文

 • 【尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚】

  xún xún mì mì ,lěng lěng qīng qīng ,qī qī cǎn cǎn qī qī   尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚 古:平平仄仄 仄仄平平 平平仄仄仄仄 ◆戚【入聲十二錫】 今:平平仄仄 仄仄平平 平平仄仄平平 ◆戚【十二齊,i,er,ü】 出自:李清照《聲聲慢》 作品原文:

 • 【才下眉頭,卻上心頭】

  cái xià méi tóu ,què shàng xīn tóu   才下眉頭,卻上心頭 古:平仄平平 仄仄平平 ◆頭【下平十一尤】 今:平仄平平 仄仄平平 ◆頭【七尤,ou,iu(iou)】 出自:宋·李清照《一剪梅·紅藕香殘玉蕈秋》

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 篮球比分直播爱彩 免费预测山西快乐十分 i河南泳坛夺金走势图 好运快三合法吗 股票分析软件有哪些 宁波股票配资公司 天津11选5万能八码 乐彩网客户端下载 北京赛车网址 青海福彩快三走势图 福彩3d专家杀号定胆最准确